Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream to live clean?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 

    Centrum Kas Fiskalnych  

 


   Nowe wagi mają legalizację ważną przez kolejne trzy lata, licząc od daty produkcji. Dla wag wyprodukowanych na początku roku daje to prawie cztery lata.

   Ponowna legalizacja wagi ważna jest przez dwa lata, do końca miesiąca, w którym była wykonana. Jeżeli legalizacja była wykonana np. w marcu, to ponowną legalizację musimy wykonać po dwóch latach, do końca marca.

   Uszkodzenie cech zabezpieczających lub legalizacyjnych powoduje automatyczną utratę legalizacji.

   Wagi nie posiadające cech legalizacyjnych nie mogą brać udziału w obrocie handlowym. Używanie takich wag w działalności handlowej jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi.

   Nie są wymagane żadne dodatkowe certyfikaty, czy świadectwa wykonania legalizacji.